Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2014

feature because I can- MOVED

feature because I can- MOVED

I've moved 2 years ago, you can find me here: :iconcarpe--noctem:

trolololololololololololololololololol
:iconcarpe--noctem::iconcarpe--noctem::iconcarpe--noctem::iconcarpe--noctem::iconcarpe--noctem::iconcarpe--noctem:

March 13 2012

kadzik
Surfin' time!

December 24 2011

8462 32ed
Reposted fromoolong oolong viarrrumor rrrumor
kadzik
4147 16ef 500
ARTYSTKA
Reposted fromAleXUnder AleXUnder viarrrumor rrrumor
kadzik
5837 eeea 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarrrumor rrrumor

July 24 2011

MOVED
IMA HERE NOWbo nikt nie ma w zwyczaju czytać journali i potem się dziwicie |DD

July 06 2011

INFO-NEW ACCOUNT!! please, read this.

INFO-NEW ACCOUNT!! please, read this.

MY NEW ACCOUNT IS HERE :iconcarpe--noctem:

please, don't ask me WHY.
i just need to change something.
i think yo-kintaro isn't me anymore.

so please, watch carpe--noctem.

and... thank you so much.

i really will appreciate it.

...
kurde, mam nadzieję, że ktokolwiek się odezwie >
INFO-NEW ACCOUNT!! please, read this.

INFO-NEW ACCOUNT!! please, read this.

MY NEW ACCOUNT IS HERE :iconcarpe--noctem:

please, don't ask me WHY.
i just need to change something.
i think yo-kintaro isn't me anymore.

so please, watch carpe--noctem.

and... thank you so much.

i really will appreciate it.

...
kurde, mam nadzieję, że ktokolwiek się odezwie >

June 25 2011

Paratropper
HAAAHAHAHAHAHAHHAHHAHAHAHHA lol.

it's me.


and my umbrella.


photo(c) Enerai :heart:
Paratropper
HAAAHAHAHAHAHAHHAHHAHAHAHHA lol.it's me.and my umbrella.photo(c) Enerai

June 08 2011

step_one
szkic wstępny szkicu wstępnego, kiedyś skończę, bo mam wizję.


Enerai pewnie skojarzy postać.


Leampo, żywiołaczek.

takie coś wielkie co lata i ma tylko przednie łapki.
szybki i dość bezpieczny środek lokomocji na Astarze, jednakże dzięki 200-letniej wojnie prawie wszystkie wyginęły.

B.R.A.W.O. dla karvarian i marajków.


coś za dużo słodkich stworzeń dodaję, a Astar paradoksalnie, wcale taki słodki nie jest.
step_one
szkic wstępny szkicu wstępnego, kiedyś skończę, bo mam wizję.Enerai pewnie skojarzy postać.Leampo, żywiołaczek.takie coś wielkie co lata i ma tylko...
thikka
wystraszony thikka.

thikka to małe stworzonka fretkopodobne, wielkości średniej dłoni, zamieszkujące i zapylające kwiatki na Astarze i jednocześnie będące symbolem kraju marajków.

są różne warianty kolorystyczne.
niektóre posiadają długie uszyska.

ich niesamowitą cechą jest to, że można nimi rzucać o ściany i prędzej zrobisz w niej dziurę niż go zabijesz.

bardzo przyjazne istotki.
a i latają.


wiem, nasrane ma znaczków.
thikka
wystraszony thikka.thikka to małe stworzonka fretkopodobne, wielkości średniej dłoni, zamieszkujące i zapylające kwiatki na Astarze i jednocześnie będąc...

June 06 2011

Dan the man
gruby kuń.


cholernie potrzebuję tych wakacji.


ostatnio żyję jakkolwiek bardziej na photoblogu niż na dA, więc zapraszam:

www.photoblog.pl/ravensoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl