Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2014

feature because I can- MOVED

I've moved 2 years ago, you can find me here: :iconcarpe--noctem:

trolololololololololololololololololol
:iconcarpe--noctem::iconcarpe--noctem::iconcarpe--noctem::iconcarpe--noctem::iconcarpe--noctem::iconcarpe--noctem:

March 13 2012

kadzik
Surfin' time!

December 24 2011

8462 32ed
Reposted fromoolong oolong viarrrumor rrrumor
kadzik
4147 16ef 500
ARTYSTKA
Reposted fromAleXUnder AleXUnder viarrrumor rrrumor
kadzik
5837 eeea 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarrrumor rrrumor

July 24 2011

MOVED
IMA HERE NOWbo nikt nie ma w zwyczaju czytać journali i potem się dziwicie |DD

July 06 2011

INFO-NEW ACCOUNT!! please, read this.

MY NEW ACCOUNT IS HERE :iconcarpe--noctem:

please, don't ask me WHY.
i just need to change something.
i think yo-kintaro isn't me anymore.

so please, watch carpe--noctem.

and... thank you so much.

i really will appreciate it.

...
kurde, mam nadzieję, że ktokolwiek się odezwie >

INFO-NEW ACCOUNT!! please, read this.

MY NEW ACCOUNT IS HERE :iconcarpe--noctem:

please, don't ask me WHY.
i just need to change something.
i think yo-kintaro isn't me anymore.

so please, watch carpe--noctem.

and... thank you so much.

i really will appreciate it.

...
kurde, mam nadzieję, że ktokolwiek się odezwie >

June 25 2011

Paratropper
HAAAHAHAHAHAHAHHAHHAHAHAHHA lol.it's me.and my umbrella.photo(c) Enerai

June 08 2011

step_one
szkic wstępny szkicu wstępnego, kiedyś skończę, bo mam wizję.Enerai pewnie skojarzy postać.Leampo, żywiołaczek.takie coś wielkie co lata i ma tylko...
thikka
wystraszony thikka.thikka to małe stworzonka fretkopodobne, wielkości średniej dłoni, zamieszkujące i zapylające kwiatki na Astarze i jednocześnie będąc...

June 06 2011

Dan the man
gruby kuń.cholernie potrzebuję tych wakacji.ostatnio żyję jakkolwiek bardziej na photoblogu niż na dA, więc zapraszam:www.photoblog.pl/ravensoul

May 16 2011

100 facts about ME
LOL.XDblank: [link].jpg, bo za długo się ładowało.

May 12 2011

kitty shitty
...paćkajmy śmieci dalej.to trochę relaksuje, ręka rysuje, a myślami jestem gdzie indziej...nie mam czułości na nacisk tabletu w saiu :/pewnie można zmieni&#...

May 11 2011

idk
nie wiem.nie wiem czemu zaczęłam najpierw od tego, a nie tamtego.nie wiem czemu tak cieniuję, skoro nie lubię tego stylu cieniowania.nie wiem czemu robię krzywe oczy.nie wi...
for howrse pl
speedpainting.pic for the black pearl on the polish's version of HOWRSE - equine game online.cause I don't have time for a better one, and I need some money in the game....yes, the head is too smal...

April 10 2011

kadzik
Spider (following your cursor... mostly. Or hiding. )
Reposted fromMissDeWorde MissDeWorde viakamlot kamlot
4405 ef6d
Reposted fromgkojax gkojax viakamlot kamlot
kadzik
2198 026e 500
Reposted fromwhocares whocares viakamlot kamlot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl